Doorgaan naar inhoud
Headerbild_IT-Management-Dis_software-asset-management.jpg
cat_Page

Software Asset Management

Geeft u te veel uit aan software? En loopt u het risico de onvermijdelijke audits van softwareverkopers niet te doorstaan? De juiste compliance-oplossing biedt transparantie en controle over uw softwarekosten en -gebruik, zodat u uw software-uitgaven proactief kunt optimaliseren en auditrisico's kunt minimaliseren. 

Wist u dat de meeste bedrijven jaarlijks honderden euro's per medewerker uitgeven aan software die niet of nauwelijks wordt gebruikt? Dit zijn aanzienlijke kosten die in feite vermeden kunnen worden. Daarnaast wordt vaak software zonder de juiste licentie gebruikt, wat met het oog op de steeds frequenter uitgevoerde audits door softwareverkopers nog ernstiger is. Boetes en vergoedingen die met terugwerkende kracht moeten worden betaald, leiden in de slechtste gevallen tot onvoorziene kosten die in de miljoenen euro's lopen.

Software Asset Management (SAM) voor een continue optimalisering van IT-kosten

Software Asset Management is een discipline die organisaties helpt deze kosten en risico's te vermijden door volledige transparantie over de aanwezige software en het gebruik ervan mogelijk te maken. Dit wordt bereikt door het licentiegebruik nauwkeurig te vergelijken met de licentiestatus, zodat er voortdurend naar behoefte geoptimaliseerd kan worden. Software Asset Management richt zich niet alleen op software, maar ook op de volledige levenscyclus van hardware. Het biedt zo een solide basis voor correcte softwarelicentiëring en voor optimale implementatie- en serviceprocessen. Het omvat bovendien contractbeheer, dat volledige transparantie biedt over elke verkoper, leverancier en organisatorische afdeling, alsmede over de bijbehorende kosten en vervaldata.

Een uitgebreide, cross-functionele benadering van SAM

Dit alles zorgt voor uitgebreide assetinformatie die u kan helpen uw uitgaven voor software en hardware proactief te optimaliseren door besparingsmogelijkheden in heel de organisatie te identificeren.

Software Asset Management is een cross-functioneel proces dat in alle IT-processen is geïntegreerd op basis van de ISO/IEC 19770-1 norm en dat zich over de vier belangrijkste platforms voor software-implementatie uitstrekt: – clients, servers, mobiele apparaten en de cloud.

Introductie van Matrix42 Compliance

Matrix42 Compliance is een modulaire Software Asset Management oplossing voor uniform proces- en automatiseringsbeheer dat op gegevens van hoge kwaliteit is gebaseerd. Het behandelt Software Asset Management als een ITIL-discipline onder bedrijfsprocesbeheer, samen met Matrix42 Service Management. Als zodanig helpt het organisaties de kosten van onnodige software-uitgaven en auditproblemen te vermijden en automatiseert het procesondersteuning voor het toepassen van corporate governance waar dit betrekking heeft op de controle van de softwarekosten. En omdat het volledige transparantie over de kosten en het gebruik van software biedt, beschikken organisaties over een veel solidere basis voor licentieonderhandelingen met softwareleveranciers en -verkopers.

Lees hier meer over Matrix42 Compliance.

 

 

Top