Doorgaan naar inhoud
improve IT security

cat_Whatwesolve

Security verbeteren – software compliance waarborgen

Compliance is om meerdere redenen belangrijk voor ondernemingen. Om te beginnen streeft elke organisatie ernaar dat medewerkers alleen applicaties installeren die aan het bedrijfsbeleid voldoen en waarvoor de juiste licentie is aangeschaft. Bovendien leidt de constante monitoring van software-installaties tot een hogere mate van IT-security.

Verbeter uw software compliance en uw IT-veiligheid door

Een zorgvuldige en efficiënte bewaking van de IT-compliance draagt bij aan het verminderen van bedrijfsrisico's. Lees meer over dit onderwerp onder Matrix42 Compliance en maak Software- en licentiebeheer transparant

Eenvoudige implementatie van software die aan het bedrijfsbeleid voldoet

img-whatwesolve-it_safety_it-comliance-1.png

De beste manier om schendingen van de IT-compliance te voorkomen, is de eenvoudige en intuïtieve distributie van softwareoplossingen via de selfservice Enterprise App Store in de Matrix42 Service Catalog. Deze stelt medewerkers in staat om de applicaties die ze nodig hebben snel en gemakkelijk en zonder omslachtige goedkeuringsprocessen te installeren via een app store-interface waarmee ze bekend zijn. Zo zorgt u ervoor dat medewerkers uitsluitend gebruikmaken van actuele softwareversies met een licentie en vermijdt u beveiligingsrisico's door verouderde en onveilige versies. 

Automatische detectie van ongeoorloofde software-installaties

img-whatwesolve-it_safety_it-comliance-2.png

Het installeren van software zonder relevante goedkeuring brengt organisaties op twee manieren in gevaar. Ten eerste kan de IT-compliance in het geding komen als er applicaties met onvolledige of onjuiste licenties worden geïnstalleerd. Ten tweede kan er potentieel gevaarlijke software op het bedrijfsnetwerk terechtkomen en de onderneming aanzienlijke schade berokkenen. De in Matrix42 Compliance geïntegreerde automatische detectie van illegale software helpt ondernemingen deze risico's te vermijden. Zodra een ongeoorloofde software-installatie wordt gedetecteerd, voert het systeem automatisch een licentietest uit. Ook worden de relevante beheerders geïnformeerd. Zij kunnen de software-installatie vervolgens goedkeuren of verwijderen.

Top