Doorgaan naar inhoud
Lizenzmanagement Software | Matrix42

cat_Whatwesolve

Software- en licentiebeheer transparant maken

De grote softwareleveranciers hebben de afgelopen jaren steeds meer audits bij hun klanten uitgevoerd om licentieschendingen op te sporen of te voorkomen. Door het licentiegebruik zorgvuldig te bewaken, kunt u het bedrijfsrisico en de kosten aanzienlijk verlagen.

Een uitgebreide oplossing voor asset- en licentiebeheer bestaat uit meerdere dynamische functies die samen een geïntegreerde compliance-oplossing vormen:

Hier vindt u meer informatie over Matrix42 Compliance

Transparant licentiebeheer waarborgt compliance

Licentieschendingen vormen een risico voor elk bedrijf. Als ze bij een audit of andere controle aan het licht komen, kan dit ernstige gevolgen hebben voor het bedrijf en het senior management. In het beste geval kan het probleem worden opgelost door betaling van een schadevergoeding aan de fabrikant. Met Matrix42 Compliance kunt u uw huidige licentiestatus en -gebruik volledig transparant maken, zodat de compliance wordt gewaarborgd. U kunt met het bewaken van niet-goedgekeurde software-installaties ook voorkomen dat er illegale software aan uw inventaris wordt toegevoegd of dat deze binnen uw onderneming gebruikt wordt.

Geoptimaliseerd licentiebeheer verlaagt de softwarekosten

Marktonderzoek laat zien dat 23 procent van alle gekochte software nooit wordt gebruikt en dat de totale waarde van geïnstalleerde maar niet-gebruikte software gemiddeld $400 per computer bedraagt. Daarom brengt het opsporen van licentiefouten en het teveel aan licenties door middel van actief licentiebeheer vaak aanzienlijke mogelijkheden tot kostenbesparing aan het licht. Deze besparing kunt u in een kort tijdsbestek realiseren door de betreffende abonnementen, softwarelicenties en onderhoudscontracten op te zeggen.

Eenduidige kostentoerekening op basis van het werkelijk gebruik

Net als het opsporen van licentiefouten en het teveel aan licenties biedt ook het factureren van softwarelicenties op basis van het werkelijk gebruik aanzienlijke mogelijkheden tot kostenbesparing. Met Matrix42 Compliance kunt u de kosten bepalen op basis van hetgeen elke afdeling nodig heeft en deze vervolgens toerekenen aan de afdelingen die de software hebben besteld. Dit leidt vaak tot grote veranderingen in bestelgedrag, omdat de betreffende afdelingen en medewerkers meer belang hebben bij het bewaken van de licentiekosten.

Top