Doorgaan naar inhoud
IT Service Management

cat_Whatwesolve

IT-servicebeheer optimaliseren en mobiliseren

Medewerkers hebben tegenwoordig hoge verwachtingen van de IT-afdeling in het algemeen en IT-servicebeheer in het bijzonder: eenvoudige toegang, snelle probleemoplossing en volledige transparantie van processen. Kortom, ze verwachten hetzelfde serviceniveau dat ze als consument gewend zijn van commerciële systemen als webshops en cloudapplicaties.

Tegelijkertijd stelt de toenemende complexiteit van moderne IT-infrastructuren het IT-servicebeheer (ITSM) voor grote uitdagingen. Heterogene infrastructuren, een mix van zakelijke en persoonlijke apparaten en gebruikers die steeds hogere eisen stellen, leiden ertoe dat interne processen voortdurend getest en verbeterd moeten worden. Tegelijkertijd biedt dit uw IT-afdeling de kans om zichzelf te presenteren als een professionele partner die elke afdeling binnen de onderneming kan helpen bij het stroomlijnen en versnellen van processen. Dit maakt IT-servicebeheer tot een belangrijke toegevoegde waarde voor de onderneming.

Bieden van optimale ondersteuning voor heterogene infrastructuren

Bring-your-own-device (BYOD) betekent dat ondernemingen medewerkers de gelegenheid bieden om hun persoonlijke mobiele apparaten op een veilige manier in het bedrijfsnetwerk te gebruiken. Dit stelt IT-afdelingen voor grote uitdagingen. Hetzelfde geldt voor de toenemende verbreiding van zeer heterogene IT-omgevingen die fysieke, virtuele, mobiele en cloudgebaseerde werkplekken omvatten.

Wie al deze uiteenlopende werkplekken op een doelmatige manier moet beheren, heeft weinig aan een eenvoudige tool die zich slechts op het beheer van één gebied richt. Matrix42 IT Service Management biedt daarentegen werkelijk hulp. De geïntegreerde aanpak, die al uw werkplekken in één intuïtieve interface samenbrengt, biedt helpdeskmedewerkers een helder overzicht van alle beheerde apparaten en bijbehorende configuraties.

Mobiliseren van IT-servicebeheer

ITSM moet ook inspelen op het feit dat mensen steeds mobieler en flexibeler gaan werken. Medewerkers verwachten tegenwoordig dat elke IT-service die ze gebruiken ook beschikbaar is op hun mobiele devices en dat ze alle relevante processen via intuïtieve interfaces kunnen beheren. De Matrix42 Mobile apps bieden toegang tot alle relevante content en maken het mogelijk om snel op aanvragen en meldingen te reageren.

Dit betekent dat de gebruiker via zijn iOS- of Android-apparaat op elk gewenst moment toegang heeft tot de IT-servicecatalogus en bestellingen kan plaatsen, maar ook dat hij IT-storingen en -fouten bij het ondersteuningsteam kan melden. Bovendien kan de gebruiker de kennisdatabase in de app raadplegen om te zien of hij het probleem snel en eenvoudig zelf kan oplossen. Hierdoor neemt de werkdruk voor de helpdesk aanzienlijk af.

De IT-afdeling kan dezelfde app gebruiken om de melding van de gebruiker te ontvangen, erop te reageren en de medewerker over de actuele status te informeren. Daarnaast is het mogelijk om informatie over geplande onderhoudswerkzaamheden of down-time te verstrekken, om vragen op dit gebied voor te zijn. Met de Matrix42 Mobile apps kunnen managers ook wanneer ze niet op kantoor zijn snel en eenvoudig bestellingen goedkeuren. Hierdoor wordt de procedure aanzienlijk versneld, waardoor eindgebruikers nog tevredener zijn.

Transparantie van IT-servicebeheerprocessen verhogen

Procestransparantie speelt tegenwoordig een belangrijke rol voor zowel de eindgebruiker als de IT-afdeling zelf: enerzijds neemt de gebruikerstevredenheid toe omdat medewerkers op de hoogte zijn van de status van hun aanvraag of melding, anderzijds neemt de werkdruk voor de helpdesk af omdat bepaalde vragen niet meer relevant zijn.

Verder biedt transparantie de IT-afdeling de mogelijkheid om de eigen prestaties meetbaar te maken, de verhouding tussen kosten en prestaties te zien en mogelijke verbeterpunten in de ondersteuning te identificeren, zowel binnen de afdeling als met betrekking tot de helpdeskgebruikers.

Top