Doorgaan naar inhoud
Software Asset Management (SAM)

cat_Page

Software Asset Management (SAM) – Houdt uw investeringen onder controle Bescherm uzelf tegen financiële risico’s van licentie audits en verwijder onnodige software kosten voorgoed.

Wist u dat een kwart van de door bedrijven gekochte software nooit wordt gebruikt? Of dat de gemiddelde ongebruikte software per bedrijfscomputer ongeveer $ 400 bedraagd? Daarnaast controleren softwareleveranciers jaarlijks twee derde van alle bedrijven, of ze voldoende en de juiste licenties hebben. Wie niet aan deze audits voldoet, loopt het risico op hoge meestal niet ingecalculeerde kosten. 

Het goede nieuws is: 

Er is een gemakkelijke manier om uw bedrijf voor deze potentiële kosten en risico’s te beschermen – Software Asset Management.

Hoofddoelstellingen van Software Asset Management

Het Software Asset Management programma binnen een organisatie omvat drie hoofddoelstellingen: 

  1. Identificatie van niet-geautoriseerde software-installaties: op gebied van kosten (controle en beheer) moeten bedrijven inzicht in het gebruik van software verkrijgen. Elke geïnstalleerde software is een financiële investering, die moet worden goedgekeurd door de respectieve budgetverantwoordelijke. 
  2. Eliminatie van onnodige software uitgaven: de werkelijke vraag en de softwarevereisten veranderen voortdurend. Dus het is nog belangrijker om het rendement van vorige investeringen te bepalen omdat deze tot indirecte kosten voor onderhoud of licentie updates leiden. Daarom benodigd u alle relevante informatie om ervoor zorg te dragen dat u de best mogelijke beslissing kunt maken met betrekking tot deze investeringen. 
  3. Betere onderhandelingspositie met software leveranciers: Om inkoop strategieën te optimaliseren en een effectief software portfolio te ontwikkelen, moet u een grondig inzicht in uw softwarebehoeften hebben. Als u trends en veranderende behoeften tijdig identificeert, bent u in staat om te onderhandelen met leveranciers. 

Waaruit bestaat een goede Software Asset Management oplossing?

Oplossingen voor Software Asset Management kunnen u helpen om uw software-investering transparant te maken doordat u een compleet overzicht van de geïmplementeerde toepassingen en licenties krijgt. De oplossing moet in staat zijn alle soorten van toepassingen, op client- en servercomputers, het gebruik van mobiele apparaten en ook cloud toepassingen ondersteunen. Met de SAM oplossing van uw keuze identificeer en minimaliseer je financiële risico's als gevolg van onregelmatigheden van de licentie, en krijgt u toezicht op het gebruik van software, om mogelijkheden te verkennen hoe u het aantal vereiste licenties kunt beperken. De voorwaarden zijn dat uw SAM-oplossing flexibel genoeg is ter ondersteuning van de partijen, routinetaken te automatiseren en integreren van alle software-gerelateerde processen.

Uw voordelen:

  • Volledig inzicht en controle over alle software investeringen 
  • Geen negatieve uitwerkingen door licentie controle 
  • Een sterke onderhandelingspositie ten opzichte van budget verantwoordelijken en softwareleveranciers
  • Lagere software kosten middels voorkomen van onnodige uitgaven 
  • Lagere financiële en juridische risico's verbonden aan niet-naleving aan licentie eisen

Wist u dat...?

Software Asset Management is ondernemingswijd en cross-proces inzetbaar. Een effectief corporate management, gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden, evenals uitgebreide dekking van alle software-gerelateerde processen zijn belangrijke succescriteria. De kwaliteit, consistentie en juistheid van alle relevante gegevens vertegenwoordigt een van de grootste uitdagingen hier. Effectief SAM vereist daarom niet alleen naadloze integratie in alle relevante processen, maar ook de opname van de vier primaire gebieden van toepassingssoftware: client, server, mobiele apparaten en cloud.

Top