Doorgaan naar inhoud

cat_Null

Matrix42 Management

Oliver Bendig, CEO Matrix42

Oliver Bendig CEO Matrix42

Ik heb het idee dat we op het moment iets heel bijzonders meemaken: nog nooit eerder is de manier waarop we werken zo snel en zo ingrijpend veranderd als vandaag – dankzij de digitalisering. Al die tijdrovende en omslachtige processen van vroeger kunnen nu gemakkelijker, intuïtiever en gewoonweg beter worden uitgevoerd. En je hoeft niet eens meer ter plekke aanwezig te zijn.

Wat dat betreft ontwikkelen de mogelijkheden zich in rap tempo. We komen met z'n allen steeds dichter bij een nieuw soort werkplek, een die echt slim is, letterlijk met je meedenkt en allerlei kleine klusjes op zich kan nemen.  

Bij vergaderingen zijn er bijvoorbeeld allerlei mogelijkheden. Hoe zou het zijn als mijn werkplek automatisch het onderwerp van de vergadering herkent en me vanzelf de juiste documenten stuurt, of nog beter: een nuttige samenvatting. Compleet met de sociale profielen van de andere deelnemers en informatie over hoelang het duurt voordat ik bij de vergaderruimte ben, die het systeem uiteraard vanzelf heeft gereserveerd. Misschien heeft het de telefonische conferentie alvast verzorgd en mijn aanwezigheidsstatus op 'niet storen' gezet. 

Voor mij is de werkplek van de toekomst niet zozeer een plek, maar eerder een assistent: 

De kenniswerker krijgt nu precies in handen wat hij voor zijn werk nodig heeft. Bovendien kan hij zijn creativiteit zonder obstakels de vrije loop laten. Daardoor komen onze mensen sneller in een 'flow', waarbij ze het gevoel hebben volledig in hun werk op te gaan.

Voor deze slimme assistenten zijn echter ook slimme beheersystemen nodig waarmee de werkomgeving eenvoudig, veilig, automatisch en efficiënt kan worden opgezet. De digitale werkomgeving en het bijbehorende beheerssysteem moeten eenvoudig in het gebruik zijn. Bij Matrix42 proberen we dat elke dag met behulp van de software die we ontwerpen voor elkaar te krijgen.

Software ontwikkelen voelt voor mij is een artistiek proces. En net als een kunstenaar beland je als softwareontwikkelaar regelmatig in een soort roes. Dat zijn ontzettend mooie momenten, die we zo vaak mogelijk proberen te vinden met initiatieven als onze hackdagen, onze flexibele werkmethode en de ondernemingsgeest van het hele bedrijf. 

Als CEO van Matrix42 laat ik me inspireren door innovaties en dan in het bijzonder de mogelijkheden die daardoor ontstaan. Ten slotte zien we onszelf bij Matrix42 met onze technologieën voor werkplekbeheer als pioniers als het gaat om de overstap naar de digitale werkomgeving. En dat doen we al 25 jaar! Dat thema vormt de kern van onze motivatie. Elke dag werken we aan nieuwe antwoorden op de hoofdvraag: wat kunnen we vandaag doen om morgen succesvol te zijn en het vertrouwen dat onze klanten en partners wereldwijd in ons vestigen te versterken?  

Markus Gyssler, CFO Matrix42

Markus Gyssler CFO van Matrix42

Als Chief Financial Officer draag ik de verantwoordelijkheid voor het financiële en sociale welzijn van het bedrijf. 

Natuurlijk moeten de cijfers gewoon kloppen, omdat daar ontzettend veel van afhangt. Aan de cijfers zie je immers concreet hoe we bij Matrix42 allemaal presteren. Daardoor hebben ze invloed op ons leven. Zien de cijfers er goed uit, dan gaat het in de regel ook goed met ons.

Daar staat tegenover dat er in het financieel resultaat ook een heleboel onzichtbare factoren zijn verwerkt. Dat zijn factoren die niet eenvoudig met een cijfertje kunnen worden uitgedrukt. 

Daarnaast zijn voor mij zakelijke eerlijkheid en redelijkheid op de lange termijn ontzettend belangrijk. Een van onze principes is dat elke werknemer dezelfde kansen krijgt, ongeacht leeftijd, geslacht, nationaliteit en functie. 

Onze mensen werken hard. Dat is wat de markt en de branche van ze verwachten. Ik weet zeker dat we continu op hoog niveau kunnen presteren omdat eerlijkheid de pijler van het bedrijf is. 

We zijn allemaal samengebracht door een bindende gedragscode, gebaseerd op integriteit, respect, uitmuntendheid en verantwoordelijkheid. Onze inslag blijkt ook uit ons motto: Smarter Workspace – Better Life. En de gedragscode vormt een van de redenen dat Matrix42 de 'place to be' is.

Onze aandacht voor redelijkheid wordt ook op een andere manier kenbaar gemaakt. We willen bijvoorbeeld dat onze werknemers werk en privé goed in evenwicht kunnen brengen en richten ons op duurzame, milieuvriendelijke technologieën, zodat we de aarde zo min mogelijk belasten. 

Redelijkheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en handelen op de lange termijn: dat zijn bij Matrix42 geen loze woorden, maar idealen die we elke dag concreet najagen, niet alleen op het werk, maar ook via allerlei initiatieven die we zelf beginnen of waar we ons bij aansluiten. Zo hebben we ons bijvoorbeeld aangesloten bij de Global Compact van de Verenigde Naties, het belangrijkste wereldwijde initiatief voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voorbeelden van onze interne initiatieven zijn de ondersteuning die onze werknemers kunnen krijgen voor zorgbehoevende familieleden of ons 'Help the Helper'-programma, waarbij we ons als bedrijf inzetten voor een liefdadigheidsinstelling. 

Dit zijn stuk voor stuk voorbeelden van initiatieven die je niet in cijfers kunt uitdrukken, maar die wel onlosmakelijk verbonden zijn met het succes van Matrix42.  

Top