Lidmaatschap van de Global Compact van de Verenigde Naties


Matrix42 is lid van de Global Compact van de Verenigde Naties. Dit is het grootste initiatief ter wereld op het gebied van verantwoord ondernemerschap. De visie van de Global Compact van de Verenigde Naties is een inclusieve, duurzame economie op basis van zijn 10 universele principes, voor nu en in de toekomst. "Ons motto Smarter Workplace – Better Life laat al zien hoe belangrijk verantwoord ondernemerschap is voor Matrix42. Wij zijn ervan overtuigd dat een onderneming op de lange termijn alleen succes kan boeken door ethisch verantwoord en duurzaam te werken. De medewerkers en stakeholders van Matrix42 worden overal ter wereld samengebracht door een bindende gedragscode, gebaseerd op integriteit, respect, uitmuntendheid en verantwoordelijkheid. Matrix42 heeft zich bovendien uitdrukkelijk ten doel gesteld om familie en werk verenigbaar te maken, altijd te kiezen voor duurzame, milieuvriendelijke technologie en om de natuurlijke bronnen van de aarde te sparen. We treden doortastend op tegen iedere vorm van discriminatie en corruptie. We verdedigen onze principes dus niet alleen met woorden, maar met daden. We volgen ook op dit gebied de basisprincipes van de Global Compact van de Verenigde Naties, die we sinds 2013 als lid actief ondersteunen." Jochen Jaser, CEO en Michael Schmidt, COO Lees hier hoe wij de tien principes van Global Compact realiseren.