Identity & access management heeft in zakelijke omgeving een lange weg te gaan

Onderzoek laat zien dat veel bedrijven nog zoeken naar juiste aanpak in SaaS


Het ontbreekt veel organisaties aan een vastomlijnd beleid met betrekking tot SaaS-applicaties. Dit blijkt uit onderzoek van Matrix42, softwareleverancier van werkplekbeheeroplossingen, onder meer dan 1.000 Europese bedrijven. Volgens het onderzoek is dit enerzijds te wijten aan een toename in gebruik van SaaS- en mobiele applicaties en anderzijds aan het toenemende gebruik van privé aangeschafte SaaS-oplossingen. Bijna de helft (49%) van de bedrijven geeft aan dat er gebruik wordt gemaakt van SaaS-oplossingen die niet door IT ondersteund worden. Dit terwijl 23 procent van de ondervraagde bedrijven verwacht dat hun afhankelijkheid van SaaS-oplossingen nog verder toeneemt. De meeste organisaties zetten op dit moment nog geen tooling in om toegang tot mobiele apps en SaaS-applicaties te beheren.  URL Madness De toename in SaaS- en mobiele applicaties heeft gevolgen voor eindgebruikers. Zij moeten, naast alle URL’s van de websites die zij nodig hebben, steeds meer wachtwoorden en logins onthouden. Bovendien maken zij ook op eigen initiatief gebruik van online aangeboden oplossingen, wat het voor IT lastig maakt om inzicht te krijgen in gebruikte software en de daarbij benodigde support. Identity & access management (IAM) is voor veel bedrijven de komende jaren dan ook een speerpunt om dit probleem te bestrijden. Een kwart van de respondenten uit het onderzoek zegt met zekerheid een oplossing in gebruik te gaan nemen die de complexiteit voor IT en eindgebruikers weg moet nemen. 60 procent geeft aan dit op zijn minst te overwegen. Het hoofddoel van een IAM-oplossing is tweeledig: IT meer inzicht geven in de softwarehuishouding en eindgebruikers in staat stellen de voordelen van SaaS te benutten. Nieuwe rol voor IT Anne-Jan van der Vlugt, Country Manager Benelux bij Matrix42, zegt hierover: “Software is beter benaderbaar dan ooit tevoren en het ligt voor de hand dat professionals de mogelijkheden met beide handen aangrijpen. Het is zaak voor IT-afdelingen om hen daarin te begeleiden en te faciliteren. Voor IT is nu een andere rol weggelegd. Dat is een prioriteit voor de komende jaren, want er worden steeds meer bedrijfsoplossingen via de cloud benaderd.” Matrix42 MyWorkspace Matrix42, softwareleverancier van werkplekbeheeroplossingen, presenteert met MyWorkspace eerder dit jaar een nieuw product voor online ID- en toegangsmanagement, waarmee een corporate single sign-on kan worden gerealiseerd. Dankzij MyWorkspace kunnen eindgebruikers snel en eenvoudig beschikken over hun favoriete applicaties en kan de IT-afdeling het compliance- en securitybeleid eenvoudiger toepassen.