Case Study

Universiteit Wenen verenigt administratie van alle banen

‘Onze gebruikers kunnen software bestellen in de Service Catalogus. Deze software wordt automatisch op het apparaat geïnstalleerd nadat ze met succes is goedgekeurd voor beheerd gebruik.’

(Eva Birnbacher, Universiteit Wenen Computer Center)

De Universiteit van Wenen is een van Europa's oudste en grootste universiteiten. De Universiteit van Wenen beheert ongeveer 12.000 werkplekken. Deze omvatten beheerde en onbeheerde apparaten, vaste werkplekken en afwisselende bezetting.

Informeer uzelf in deze casus:
  • Hoe een uniform beheer van alle werkplekken (organisatorisch, technisch en conform) twee parallelle systemen heeft vervangen
  • Hoe kan meer transparantie over activa, licenties en kosten worden bereikt?